Välkommen till Umeå Stads Trädgårdssällskaps webbplats!

På denna webbplats har vi aktuell information för medlemmarna. Om du önskar kontakt med styrelsen eller har synpunkter och önskemål, kontakta info@umeatradgard.se.

Ladda ner 2016 års program för Umeå Stads Trädgårdssällskap
 
Gå till UST på Facebook
 
Detta händer inom kort ...
 


UST på Facebook!
Besök Umeå Stads TrädgårdssällskapFacebook https://www.facebook.com/umeatradgard

Detta är en ny möjlighet för våra medlemmar att utbyta erfarenheter på nätet. Påverka vårt program under året genom att lämna förslag och komma med tips. Läs, skriv och lägg in dina egna bilder efter behag!
 
Tisdag 21/6
Haga, Östra Idrottsallen 17 Umeå
kl. 17.30
Nya medlemmars träff
Umeå stads trädgårdssällskap hälsar dig som är ny medlem 2015 och 2016 extra välkommen till vår förening! Vi bjuder in nya medlemmar till en pedagogisk trädgårdskväll med tema Trädgårdens rum hos vår rådgivare inom trädgård, Inger Lindström. Se inbjudan.

Öppen trädgård för övriga från 19.00-20.00.
 
Onsdag 29/6
kl. 18-21
Öppen trädgård: Trädgårdssällskapens dag i Sörmjöle
När Botniabanans sträckning gav försämrat odlingsklimat började Catarina Wiklunds och Conny Gustafssons arbete att förbättra förutsättningarna för odling och trivsel. Tomten är stor, blåsig och utmanande. Trots många misslyckade planteringar pågår försök att hitta rätt växt till rätt plats.

Adress: Granbergsvägen 11, Sörmjöle. Tel: 073-092 68 40
 
Lördag 2/7
Holmsjön
Smultronstället: Jubileum 1:a - 3:e juli
Smultronstället inbjuder till jubileum.
Se Smultronställets information och väganvisning.
 
Lördag 2/7
kl. 13-16
Öppen trädgård: Yttertavle
Helena och Fredrik Holmgren visar sin trädgård med lantlig karaktär, uppbyggd enligt tesen "man gör så gott man kan, med det man har, där man är". Trädgården innehåller perennplanteringar, liten örtagård, köksträdgård och två växthus. Varmt välkomna!

Adress: Yttertavle 52. Tel: 070-279 90 96
 
Söndag 3/7
kl. 10-17
Tusen trädgårdar
En dag med öppna trädgårdar över hela landet! Ställ gärna upp och visa din trädgård för att ge inspiration och glädje till andra. Det kostar ingenting att vara med och det ställs inga andra krav på dig som trädgårdsägare än att du ska tycka att det är roligt att visa din trädgård.

Se: www.tradgard.org/tusen och www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar
 
Fredag 15/7
kl. 13-17
Öppen trädgård: Sörböle
Staffan Lindfors hälsar oss välkomna till sin lummiga naturtomt med fullvuxna träd och buskpartier. Många olika perenner mellan stenar och hällar, med havet som närmaste granne. Tag gärna med fikakorgen!

Adress: Jonskärsvägen 93 Tel: 070-585 19 48
 


2016-06-16


Medlem?
Medlemsavgift för 2015 är 290 kr. Familjemedlem betalar 20 kr. Efter 1 juli betalar ny medlem halv avgift (145 kr), familjemedlem 20 kr. Nya medlemmar betalar avgiften till RST, pg 1215-3. Skriv namn, ev. familjemedlem, adress och "Umeå stads trädgårdssällskap" på inbetalningskortet.

Nya medlemmar betalar avgiften till RST, pg 1215-3. Skriv namn, ev. familjemedlem, adress och "Umeå stads trädgårdssällskap" på inbetalningskortet.


För mer information och medlemskap i Umeå Stads Trädgårdssällskap kontakta:

Maria Karlsson
tel. 070-321 40 58
E-post: makhagn@hotmail.comWebbansvarig: svante.aberg@umeatradgard.se
2013-01-20